Projekter.jpg

Kontakt

Handleguidegruppen
Hundige Allé 11
2670 Greve
Tlf.43 97 37 70
pprgreve@greve.dk

Et tilbud til børn og unge, der lever i en familie med stof-, pille- eller alkoholproblemer.

Kommunerne Greve, Ishøj og Vallensbæk er gået sammen i projekt GIV, om at hjælpe børn og unge, der lever i en familie med stof-, pille- eller alkoholproblemer.

Projekt GIV har en række forskellige tilbud. Nogle tilbud retter sig mod børn og unge i alderen 8 og 24 år i Greve, Ishøj eller Vallensbæk kommuner (samtalegrupper, kropsgrupper, individuel kropsterapi, psykologsamtaler, socialrådgiversamtaler og familiesamtaler), andre retter sig mod lærere, pædagoger og andet frontpersonale.

Hvordan kontakter du projektGIV?
Som lærer, pædagog, sundhedsplejerske eller lignende, har du en unik mulighed for at observere børn og unge og måske fornemme, om der er problemer. Du kan ringe ind med en konkret henvendelse eller, via din leder, bestille vores temapakker, som giver jer redskaber til at tage den første svære samtale eller bare blive klogere på hele problematikken.

Temapakkerne i Projekt GIV er et mobilt satellittilbud for skoler, SFO og fritids- og ungdomsklubber. Temapakkerne er konkrete og målrettede indsatser. Pakkerne kan bestilles til både:

  1. At støtte de voksne, som arbejder med børn og unge i kommunen. Pakken vil her udvikle de voksnes viden og kompetencer indenfor familier med stof- og alkoholproblemer.
  2. At støtte børnene og de unge via oplæg i deres skoletilbud og fritidstilbud. På denne måde får mange børn og unge viden om det at være barn i familier med stof- og alkoholproblemer.


Projekt GIV er en del af et 4-årigt forskningsprojekt sammen med Socialstyrelsen.