Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
tilbyder Temapakker i dagtilbud, skoler og klubber.

 

Temapakke 1: iPads for børn med særlige behov

Temapakke 2: Børns motoriske udvikling

Temapakke 3: Sprogstimulering i praksis

Temapakke 4: Observation i dagtilbud og klubber

Temapakke 5: Styrk klasseledelse og samarbejde

Temapakke 6: Vidensformidling om ADHD og/eller ASF

Temapakke 7: Specialpædagogiske redskaber

Temapakke 9: Specialpædagogisk rådgivning og sparring

Temapakke 10: Organisering og struktur

Temapakke 12: Styrk de gode relationer i klassen

Temapakke 14: Udviklingssamtaler

Temapakke 15: Styrk børn i følelser og sociale færdigheder


Oplæg: Lærerne sætter rammerne

Oplæg: ASF, ADHD og visuel organisering

 

Hvad er en Temapakke?
En Temapakke er en konkret og tidsafgrænset indsats med et særligt tema.

Hvem kan bestille en Temapakke?
Temapakkerne kan bestilles af pædagoger og lærere i dagtilbud, skoler og klubber via deres leder.

Hvordan bestiller man en Temapakke?
Bestilling af Temapakker sker ved henvendelse til PPR på mail: pprgreve@greve.dk