Et støtteboostforløb betyder i praksis, at fokus ikke kun er på barnet, men også på personalets egen faglige udvikling. Dette betyder, at der i et støtteboostforløb bliver samarbejdet omkring personalets pædagogiske praksis, institutionens organisering og personalets samarbejde. Støtteboosterne arbejder ressource- og relationsorienteret og i samarbejdet er der fokus på, at støtteboosteren differentierer og er fleksible i deres opgaveløsning.

Hvordan indstilles til et støtteboost forløb?
Bevilling af støtteressourcer varetages af visitationsudvalget på 0-6 års området. Når du skal indstille et barn til visitation, skal du udarbejde en skriftlig indstilling og sende til visitationsudvalget på mail: smaaboernsvisitation@greve.dk
 
Afgørelse om bevilling af støtteressourcer foretages på baggrund af en konkret faglig vurdering af det enkelte barns støttebehov.

Som udgangspunkt behandles ansøgninger om støtteressourcer kun efter afklaring af barnets behov ved en ressourcepædagog eller specialpædagogisk konsulent og evt. anden PPR-medarbejder.

Nedenfor kan du læse mere om visitationsudvalget på 0-6 års området og hvordan du indstiller.