Specialpædagogisk rådgivning og vejledning til familier og fagprofessionelle

De specialpædagogiske konsulenter er ansat på PPR og arbejder omkring børn og unge fra 0-18 år bosat i Greve kommune.
De specialpædagogisk konsulenter samarbejder med forældre samt øvrige ansatte på PPR, familierådgivere, familiekonsulenter, ansatte på kommunens skoler og dagtilbud, kommunens specialinstitutioner og andre relevante fagprofessionelle.

Rådgivning
Den specialpædagogiske konsulent kan deltage i specialpædagogisk rådgivning og vejledning af familier og pædagogisk personale omkring børn med særlige behov i dagtilbud og skoler med henblik på at understøtte forældres og personales viden og kompetencer oft. barnet samt at udvikle og indføre specialpædagogiske tiltag.
I forbindelse med den specialpædagogiske rådgivning, kan den specialpædagogiske konsulent komme på besøg i hjemmet, institutionen og/eller på skolen.
Den specialpædagogiske konsulent kan deltage i netværksmøder og samarbejdsmøder.

Kurser
De specialpædagogiske konsulenter afholder følgende kurser:

• Forældrekurser ift. Børn med ASF og ADHD.
• Forældrekurser på småbørnsområdet (op til 1. kl.) om specialpædagogiske redskaber.
• Kurser i Tegn Til Tale, for forældre og ansatte i Greve kommune.
• Temapakker og sparring med lærere og pædagoger omkring inklusion og inddragelse af specialpædagogiske redskaber. I nogle temapakker inddrages særlige metoder/tilgange, f.eks. Marte Meo eller anvendelse af ipad som specialpædagogisk redskab.
• Pårørende-kursus ift. børn med ASF og ADHD

Kurser og rådgivning tilbydes til forældre og familier, der er henvist af familierådgivningen.