Rådgivning og vejledning til dagtilbud på 0-6 års området

En ressourcepædagog er en uddannet pædagog og Marte Meo terapeut, der fungerer som en fleksibel ressource i forhold til kommunens daginstitutioner på 0-6 års området. Ressourcepædagogen arbejder ud fra et fokus på det pædagogiske læringsmiljø, som omgiver børnene. De yder rådgivning og vejledning i enkelte, samt grupper af børn. Ressourcepædagogen er ansat i PPR, og har ikke faste timer tilknyttet et bestemt barn eller en bestemt gruppe børn med særlige behov, men løser løbende skiftende opgaver.

Hvordan tilknyttes en ressourcepædagog?
Det er altid muligt at kontakte en ressourcepædagog, hvis der opleves behov for sparring og vejledning i forhold til den pædagogiske praksis omkring et barn/en børnegruppe.

Hvis du har spørgsmål kan ressourcepædagogerne kontaktes på mail: ressourcepaedagoger@greve.dk

Skal der ansøges om ressourceforløb, skal du udfylde skemaet "Indstillings til PPR" og sende til mail: ppr@greve.dk

Du kan finde skemaet, nederst på siden, via. dette link