Støtte til børn i dagtilbud med fysisk handicap eller kronisk sygdom

Praktisk medhjælp er hjælp til praktiske gøremål, som bl.a. kan bevilliges til arbejdet omkring børn med fysisk handicap eller kronisk sygdom i dagplejen og daginstitutionerne.
Den enkelte dagpleje eller institution er selv ansvarlig for ansættelse af en medhjælper til opgaven, samt at sørge for alle forhold i ansættelsen.
Bevilling af praktisk medhjælp foretages af visitationsudvalget ud fra en individuel, faglig vurdering af det enkelte barns behov.

Læs mere om hvordan du indstiller til visitationsudvalget 0-6 år nedenfor.