Nedenfor kan du få mere viden om pædagogisk fripladstilskud

Socialpædagogisk fripladstilskud ydes, når ophold i dagtilbuddet af sociale eller pædagogiske årsager ses som særlig påkrævet, og familiens økonomi vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Yderligere oplysninger vedrørende socialpædagogisk friplads kan fås ved henvendelse til Helle Bøge Jensen mail: hbje@greve.dk tlf.: 43978449 eller Karina Johnsson Eichhorst mail: kei@greve.dk tlf.: 43973585.

Ydes når familien har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som af behandlingsmæssige årsager har ophold i et dagtilbud.

Yderligere oplysninger vedrørende behandlingsmæssigt fripladstilskud kan fås ved henvendelse til Helle Bøge Jensen mail: hbje@greve.dk tlf.: 43978449 eller Karina Johnsson Eichhorst mail: kei@greve.dk tlf.: 43973585.

Økonomisk fripladstilskud ydes under hensyn til forældrenes økonomiske forhold

Denne form for friplads behandles i Pladsanvisningen og indberettes digitalt på Greve Kommunes hjemmeside eller www.borger.dk

Forebyggende foranstaltninger ydes under hensyntagen til en samlet vurdering af barnets behov for særlig støtte.
Ydelsen bevilliges efter Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 1 og behandles i Familierådgivningen.

Henvendelse til Center for Børn og Familier, telefon 43 97 97 97.