PPR tilbyder pædagogisk familievejledning til familier, når Familierådgivningen i henhold til Serviceloven henviser til dette.

Familievejledningen udføres af pædagogisk uddannede PPR-medarbejdere med pædagogisk specialviden og erfaring, og der anvendes forskellige specialpædagogiske redskaber i vejledningen.

Den pædagogiske familievejledning er en indsats, der som udgangspunkt foregår i familiens hjem og i familiens hverdag. Familievejledningen har fokus på at udvikle forældrenes kompetencer i praksis. Der er således ikke tale om en terapeutisk indsats.

Hvordan henvises der til pædagogisk familievejledning?

Henvisning til pædagogisk familievejledning foregår gennem familierådgiver.