Et praktisk og konsultativt tilbud til skoler i Greve kommune

K-teamet er ikke et skræddersyet forløb, men en hjælp til at løfte en opgave i fællesskab. K-teamet påtager sig rollen som tovholder og tilbyder både en praktisk hjælp og en konsultativ indsats.

K-teamets funktion er rettet mod at give en tidsbegrænset indsats omkring enkelte børn, grupper af børn eller hele klasser. Indsatsen er helhedsorienteret og sigter mod en fælles koordineret indsats, hvor både skole, familie og øvrige netværk inddrages. Vi har erfaring for, at når alle involverede samarbejdspartnere indgår i en forandringsproces, så skabes der mulighed for at eleverne kan udvikle sig og trives i skolen.

K-teamet tilbyder:

  • Støtte til klassetrivsel

K-teamet yder støtte til grupper af børn, skoleklasser samt lærere, som oplever vanskeligheder i forhold til trivsel og læring. K-teamet har fokus på pædagogiske tiltag der fremmer; et positivt læringsmiljø, nye handlemuligheder, tydelig klasseledelse, anerkendende relationer og skole/hjem samarbejdet. Sammen finder vi ud af, hvilke forandringer der skal til for at muliggøre trivsel i klassen.

  • Støtte til enkelte elevers trivsel

K-teamet forsøger i samarbejde med skolerne at afdække og finde frem til, hvorledes lærere, elever og forældre kan støttes i at bevare en konkret elevs tilknytning til skolen.

K-teamet kan træde ind, hvor skolen sjældent har adgang, nemlig i det direkte samarbejde mellem skole og forældre, i elevernes hjem. Med henblik på at give forældrene indflydelse og medansvar for barnets deltagelse i skolen.

Indsatserne kan omhandle både elever, som fortsat møder frem i klassen og elever med længere varigt fravær.

 

K-teamet består af:

  • Jesper Porsdal tlf. 23 24 26 70
  • Niels-Erik Kreutzer Kvist tlf. 30 56 75 41