Cool Kids/Chilled angstprogram til 8-12 årige og 13-17 årige

Indsatsen er målrettet børn og unge præget af angst. Målgruppen er børn og unge, hvis primære udfordring er angst og bekymring. Det kan f.eks. være børn og unge, der bekymrer sig meget, tænker meget på, hvad der kan gå galt og spørger: ”Hvad nu hvis?” Eller børn og unge, der ofte ikke ønsker at deltage i sociale aktiviteter og kan have fravær i skolen.

Barnet/den unge skal kunne indgå i et gruppeforløb med op til 8 børn og deres forældre.

Forældre og fagprofessionelle kan i fællesskab henvise til indsatsen. Anvend henvisningsskema til Cool kids/Chilled nedenfor. Henvisningen sendes til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/PPR på: pprgreve@greve.dk

Deadline for at indsende ansøgninger til næste forløb er den 15. december 2021 kl. 23.00.

Henvisningskema

Information til børn og forældre – Cool Kids
Information til unge og forældre – Chilled

Hvis I som fagprofessionelle eller forældre har spørgsmål til Cool Kids/Chilled, kan I kontakte specialpædagogisk konsulent Dina Hauritz på tlf. 5116 8446.

Cool Kids er et gruppeforløb til børn i alderen 8-12 år som er præget af
angst- og bekymring.

I gruppeforløbet får barnet og forældre konkrete redskaber og metoder, som gør det lettere at håndtere utryghed, bekymring og angst i hverdagen.
I forløbet møder barnet jævnaldrende med lignende vanskeligheder, og
forældre får mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre.

Chilled er et gruppeforløb til unge i alderen 13-17 år som er præget af angst og bekymring.

I gruppeforløbet får den unge og forældre konkrete redskaber og metoder,
som gør det lettere at håndtere utryghed, bekymring og angst i hverdagen.
I forløbet møder den unge jævnaldrende med lignende vanskeligheder, og
forældre får mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre.

Målgruppe:
Målgruppen er unge hvis primære udfordring er angst og bekymring.
Den unge skal kunne indgå i et gruppeforløb med op til 8 unge og deres
forældre.

 • Gruppeforløbet løber over 10 gange á 2 timers varighed over en 3 -
  4 måneders periode og foregår mandage i tidsrummet 14-16. Forløbet
  vil veksle mellem undervisning og arbejde med konkrete opgaver.
  De første gange mødes gruppen ugentligt, herefter kan der gå lidt
  længere tid imellem.
 • Det er vigtigt, at mindst én forælder deltager aktivt i forløbet og lærer
  de samme metoder og strategier som barnet for bedre at kunne
  støtte og vejlede derhjemme.
 • Der er max 6-8 børn i en gruppe samt deres forældre.
 • Det er vigtigt, at både børn og forældre deltager i hver session, så
  alle får det fulde udbytte af tilbuddet.
 • Det er ligeledes vigtigt, at der sættes tid af mellem sessionerne til at
  øve sig og lave hjemmeopgaver.

Mere end hver 10. unge har så store problemer med angst og bekymring, at det griber forstyrrende ind i den unges liv og udvikling samt i familiens hverdag.

Forskningsresultater viser, at Cool Kids og Chilled programmerne har en betydelig effekt, og at op mod 80% opnår at blive angstfrie eller har det betydeligt bedre efter forløbet.

Forældre tager kontakt til en fagprofessionel fra
kommunen f.eks. en lærer/pædagog fra barnets skole, en
sundhedsplejerske, en medarbejder fra PPR eller en
familierådgiver, som kan henvise barnet.
Henvisning sendes til Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning / PPR på pprgreve@greve.dk
De fagprofessionelle skriver en kort information om, hvorfor
denne indsats ønskes og sikrer, at skolen ved besked.
Kontaktoplysninger til skole og forældre oplyses og herudover
om forældre har anden sproglig baggrund end dansk og har
brug for tolk.
Efterfølgende inviteres forældre, barnet samt en repræsentant
fra skolen, til en for-samtale, hvor det vurderes om barnet vil
have gavn af et Cool Kids/Chilled forløb.