Cool Kids/Chilled angstprogram til 8-12 årige og 13-17 årige

Indsatsen er målrettet børn og unge præget af angst. Målgruppen er børn og unge, hvis primære udfordring er angst og bekymring. Det kan f.eks. være børn og unge, der bekymrer sig meget, tænker meget på, hvad der kan gå galt og spørger: ”Hvad nu hvis?” Eller børn og unge, der ofte ikke ønsker at deltage i sociale aktiviteter og kan have fravær i skolen.

Barnet/den unge skal kunne indgå i et gruppeforløb med op til 8 børn og deres forældre. Læs mere i informationsfolderen.

Forældre og fagprofessionelle kan i fællesskab henvise til indsatsen. Anvend henvisningsskema til Cool kids/Chilled nedenfor. Henvisningen sendes til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/PPR på: pprgreve@greve.dk

Deadline for at indsende ansøgninger til næste forløb er den 16. august 2021 kl. 23.00.

Henvisningskema

Information til børn og forældre – Cool Kids
Information til unge og forældre – Chilled

Hvis I som fagprofessionelle eller forældre har spørgsmål til Cool Kids/Chilled, kan I kontakte specialpædagogisk konsulent Dina Hauritz på tlf. 5116 8446.