Pasningstilbud til børn med særlige behov i alderen 0-3 år

Skærmet tilbud i dagplejen er et pasningstilbud til børn med særlige behov i aldersgruppen ca. (0-3 år). Tilbuddet er placeret i Center for Dagtilbud og Skoler i Greve Kommune, og hører ind under lovgrundlaget for Dagtilbudsloven.

Skærmet tilbud i dagplejen består af 5 dagplejere, hver med plads til 1-2 børn. Dagplejerne mødes i Legestuegruppen ”Spiren” i det omfang det giver mening for børnene.

Til det skærmede tilbud i dagplejen er der tilknyttet en dagplejepædagog. Dagplejepædagogen fører pædagogisk tilsyn med dagplejerne og deltager i forældresamtaler. Dagplejepædagogen afholder faglige møder, tværfaglige møder og arrangerer temadage og kurser for dagplejerne i ”Spiren”.

For at blive tildelt en plads i skærmet tilbud, skal barnet visiteres gennem visitationsudvalget for 0-6 års området.