Grupper for børn med særlige behov

Greve Kommune har tre basisgruppetilbud, som er placeret i dagtilbuddene Abels hus, Elverhøj og Holmebo. Fælles for de børn, som visiteres til en basisgruppe er, at de, på hver deres unikke måde, er for udfordrede til, at de kan indgå i en almindelig børnehavegruppe.
I basisgrupperne planlægges hverdagens gøremål og aktiviteter med et inkluderende perspektiv, som målrettes barnet og den aktuelle børnegruppe, både på stuen og i hele institutionen.

Hvordan placeres et barn i et basisgruppetilbud?
Ansøgning om plads i et basisgruppetilbud foregår gennem indstilling til visitationsudvalget på 0-6 års området. For at visiteres til en basisgruppe, skal barnet vurderes at have vidtgående vanskeligheder og behov, som ikke umiddelbart vurderes at kunne tilgodeses i daginstitutionens almene grupper.

Nedenfor kan du læse om de tre basisgruppetilbud:

Basisgruppen Dragerne er primært for børn med normal begavelse med udfordringer indenfor autismespektreret. Basisgruppen har plads til 6 børn. I basisgruppen arbejdes der pædagogisk med fast struktur, genkendelighed og visualisering samt der lægges stor vægt på arbejdet med barnets relations- og kommunikationskompetencer. Basisgruppen har tilknyttet et eksternt team fra PPR, bestående af en psykolog, fysioterapeut, talepædagog og specialpædagogisk konsulent.

På Løverne er der fast 6 børn i alderen 3-6 år og ansat 3 pædagoger på fuld tid. Der lægges stor vægt på arbejdet med sociale kompetencer og fællesskaber.
Børnene på Løvestuen har forskellige udfordringer eller diagnoser inden for autismespektret, ADHD eller lignende kontakt- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Personalet på Løverne har et tæt samarbejde med det tværfaglige team i PPR bestående af fysioterapeut, tale-hørekonsulent, psykolog og specialpædagogisk konsulent. Sammen udarbejdes handleplaner for træning, øvelser og andre relevante tiltag, som kan understøtte det enkelte barns udvikling.

Basisgruppen Delfinerne er primært for børn med nedsat kognitiv funktionsevne/generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle børn vil derudover have diagnoser som f.eks. autismespektrumsforstyrrelse, syndromer eller andre medfødte funktionsnedsættelser.

Der er som udgangspunkt 6 børn i gruppen, og ansat 4 pædagoger. Derudover er der tilknyttet et tværfagligt team fra PPR, bestående af fysioterapeut, tale-hørekonsulent, psykolog og specialpædagogisk konsulent.

Hvis du ønsker yderligere information om basisgrupperne, kan du kontakte den pædagogiske leder af institutionen, hvor basisgruppen er placeret.

Skattekisten: Charlotte Granhøj tlf. 43 97 97 97 eller på mail:
Holmebo: Susanne Bournonville tlf. 43 69 01 43 eller på mail: sbo@greve.dk
Abels Hus: Kim Ladefoged tlf. 43 69 07 19 eller på mail: klf@greve.dk