Her kan du downloade materialet "Pædagogisk kontinuitet og sammenhæng mellem dagtilbud, skole og SFO".

Materialet er udarbejdet af en tværfaglig gruppe med bred repræsentation fra dagtilbud, skoler, pædagogiske konsulenter m.fl. Materialet beskriver alle børns overgange, både mellem dagpleje og dagtilbud og fra dagtilbud til SFO/skole. Formålet er at sikre den bedst mulige overgang mellem dagtilbud og SFO/skole for det enkelte barn, samt at understøtte barnets forsatte udvikling, trivsel og læring.