Særlige lege-/træningsredskaber

Hjemmet
Der kan af forskellige årsager være behov for at anvende særlige lege-/træningsredskaber, der stimulerer og giver et barn med handicap nye, udvidede muligheder. 

Disse legeredskaber anbefales ofte af sygehuset, fysioterapeut, specialpædagogisk konsulent eller tale-høre konsulent.

Tale-høre konsulenten indgår i vurderingen af behovet for særlige lege-/træningsredskaber til bl.a. børn med høretab eller kommunikationsvanskeligheder, mens fysioterapeuten og den specialpædagogiske konsulent ofte vil indgå i vurderingen af lege-/træningsredskaber, der stimulerer til kontakt, leg, sansning og motorik. 

Lege-/træningsredskaber kan I enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af barnets behov udlånes af den specialpædagogiske konsulent, tale-høre konsulenten eller fysioterapeuten.

Ved indkøb af særlige lege-/træningsredskaber har forældre mulighed for at søge om dækning af eventuelle merudgifter til dette i Specialrådgivningen.

Dagtilbud og skole
Lege-/træningsredskaber til det enkelte barn i dagtilbud/skole, afholdes af den enkelte institution. Større indkøb kan evt. søges centralt i Center for Dagtilbud og Skoler.

Konsulentbistand hertil kan ydes af fysioterapeut, specialpædagogisk konsulent og tale-høre konsulent på PPR.