Hjælpemidler

Individuelle hjælpemidler

Hjælpemidler, der kræver særlig tilpasning til det enkelte barn, kan søges i Hjælpemiddelafsnittet i Center for Pleje & Omsorg.

Øvrige hjælpemidler

Den enkelte institution indkøber og betaler selv mindre hjælpemidler såsom klapvogne, stole, cykler uden særlige tilpasninger samt mindre udgifter til lyddæmpning m.v. 

Udgifter til større specialindkøb søges i Center for Dagtilbud og Skoler.

Indretning af adgangsforhold m.v.

Er der tale om eksempelvis kørerampe og opsætning af denne afholdes udgiften af dagtilbuddet. Større udgifter til indretning eller ombygning søges i Center for Dagtilbud og Skoler.

Jævnfør lovgivning om tilgængelighed og sektoransvarlighed skal kommunen sørge for tilgængelighed for børn med særlige behov og handicap. Det er dermed vigtigt, at der i god tid tages højde for eventuel særlig indretning eller andre forhold, der er nødvendige for, at et barn med handicap kan starte i et dagtilbud.

Dagtilbuddets leder skal, i samarbejde med de fagpersoner, der kender barnet, iværksætte dette.

Hjælpemidler til enkeltintegrerede børn med handicap

Udgifter til mindre hjælpemidler afholdes af den enkelte skole f.eks. særlig stol eller bord. 

Hvis et barn har fået stillet en diagnose (skal være begrundet skriftligt), kan forældrene henvende sig til skolelederen på deres barns skole, og anmode om at få relevante hjælpemidler stillet til rådighed. 

Skolelederen er ansvarlig for at indhente den fornødne konsulentbistand og anskaffelse af det anbefalede hjælpemiddel. 

Skolen kan søge PPR om dækning af udgifter til større hjælpemidler eller hjælpemidler, der er specialtilrettede.

Jævnfør lovgivning om tilgængelighed og sektoransvarlighed skal kommunen sørge for tilgængelighed for børn med særlige behov og handicap. Det er dermed vigtigt, at der i god tid tages højde for eventuel særlig indretning eller andre forhold, der er nødvendige for, at et barn med handicap kan starte I skole.

Skolelederen skal, i samarbejde med de fagpersoner, der kender barnet, iværksætte dette.

Hjælpemidler i særlige skoletilbud Hjælpemidler til de børn, der går i særlige skoletilbud i Greve Kommune, skal finansieres over det rammebeløb, der er afsat til klasserne. 

Lokaleindretning Dækning af udgifter til specialindretning af skolen, søges i Center for Dagtilbud og Skoler. 

Hjælpemidler og lokaleindretning til elever på privatskoler, efterskoler og gymnasier mv. søges i Undervisningsministeriet.

Hjælpemidler der kræver særlig tilpasning til det enkelte barn, kan søges i Center for Pleje & Omsorg.

Specialrådgivningen kan inddrages i vurderingen af, om der kan ydes hjælp til merudgifter.

Hjælpemidler til leg og udvikling kan i særlige tilfælde søges i Specialrådgivningen. 

Særlige kommunikationshjælpemidler søges i Centret for Specialundervisning, 

Boligindretning i hjemmet Kontakt Hjælpemiddelafsnittet i Center for Pleje & Omsorg.