Tunegrupperne er et specialtilbud for børn i 0.- 10. klasse præget af opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD eller med lignende behov.

Børnene har alle behov for meget høj grad af struktur og forudsigelighed i deres hverdag, hvor der anvendes specialpædagogiske redskaber i læringsmiljøet. Det pædagogiske personale anvender guidning og visuel struktur og der er en tæt voksenopmærksomhed. Der er et øget forældresamarbejde.

Der er et tæt samarbejde med PPR.

Visitation sker på møde med Det Centrale Visitationsudvalg (CVi)