Specialtilbud til børn præget af omfattende tale-sproglige vanskeligheder

Taleklasse/Co-Teachingklasse-tilbuddet er et specialtilbud, hvor børnene er en del af den almindelige klasse.

Børnene har alle et meget omfattende behov for struktur, guidning, pauser og specialpædagogiske redskaber, der meget tydeligt ligger ud over en almindelig klasse med individuel støtte. Børnene har behov for en hverdag, hvor hele dagen er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper, og hvor personalet har specialpædagogiske kompetencer. Børnene kan være præget af autisme, kommunikationsvanskeligheder eller andre vanskeligheder. Der er et øget forældresamarbejde.

Specialtilbuddet er udviklet med inspiration fra internationale erfaringer med NEST-klasser.

Der er et tæt samarbejde med PPR.

Visitation sker på møde med Det Centrale Visitationsudvalg.