Hedelyklasserne er et specialtilbud for børn i 0.-10. klasse præget af generelle indlæringsvanskeligheder.

Der arbejdes med undervisning med meget faste rutiner og gentagelser. Der er høj grad af undervisningsdifferentiering og der lægges stor vægt på praksisnær undervisning. Børnene har alle behov for meget høj grad af struktur og forudsigelighed i deres hverdag, hvor der anvendes specialpædagogiske redskaber i læringsmiljøet. Det pædagogiske personale anvender guidning og visuel struktur.  

Der er et øget forældresamarbejde.

Der er et tæt samarbejde med PPR.

Visitation sker på møde med Det Centrale Visitationsudvalg (CVi)