BASEN på Brogaarden

Brogaarden har feminklusionspædagoger ansat. I tæt samarbejde med forældre, PPR, familierådgivere, skole og andre relevante instanser tager vi hånd om de børn, der har behov for en individuel specialpædagogisk indsats.

Det sker gennem aktiviteter og støtte i hverdagen, der giver mulighed for at danne bånd til jævnaldrende børn i klubben.

Derudover har vi vores eget tilholdssted i klubben, som er mere rolige og vante rammer.

Børnene bliver visiteret til klubben via Det Centrale Visitationsudvalg.