Visitation til specialtilbud på skoleområdet

Det Centrale Visitationsudvalg har 4 medlemmer:

  • Leder af Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (formand)
  • Leder af Familierådgivningen
  • Souschef i Center for Dagtilbud og Skoler
  • Fagspecialist PPR

Visitationsmøder:

Der holdes møder i CVi hver 14. dag.

I menuen til højre, under Download, finder du møderækken og visitationsproceduren.

På Handleguiden under Skemaer findes de forskellige indstillingskemaer med tilhørende bilag.

Ved indstilling til Specialundervisningstilbud efter Folkeskoleloven § 20 stk. 2 - både nye indstillinger og revisitationer samt indstilling til dagbehandling med internt skoletilbud anvendes forskellige indstillingsskemaer.

Ved ansøgning om specialundervisning - efter Folkeskoleloven § 20 stk. 2 - bruges lærerteamets iagttagelser og beskrivelser af eleven som bilag, dette skema findes også under Skemaer.

For alle indstillinger gælder det, at det er vigtigt, at der er forældreunderskrifter på indstillingspapirerne.