Drøftelse af behov for undervisningstilbud for anbragte børn

Behovet for undervisningstilbud for anbragte børn drøftes i A-CVi (CVi for Anbragte børn) i forbindelse med en anbringelse, samt ved ændringer eller revisitation.

Der er møde i A-CVi ca. hver 14. dag.
Møderne ligger i forlængelse af CVi-møderne. Se CVis møderække længere nede på siden under Læs mere.

Procedurebeskrivelse og indstillingsskema for A-CVi findes til højre i menuen under download.