Underretning.jpg

Kontakt

Familierådgivningen
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 93 38

Underretning ved bekymring for børn og unge under 18 år

Som offentlig ansat har du en skærpet underretningspligt, hvilket vil sige, at du ifølge Lov om Social Service §153 har pligt til at underrette, hvis du får kendskab til eller grund til at antage:

 • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
 • at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold
 • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten
 • at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb

Der er ingen form på hvordan en underretning skal udfærdiges, men som udgangspunkt skal underretningen indeholde:

 • Faktuelle oplysninger, herunder navn på underretter/institution/skole
 • En fyldestgørende beskrivelse af bekymringen, herunder hvad underretter eventuelt har foretaget sig
 • Hvis du er offentlig ansat, er der en forventning om, at underretningen er gennemgået med forældrene (med undtagelse ved mistanke om overgreb fra forældrene)
 • Husk at du som offentlig ansat aldrig må skrive privat adresse på underretningen – opgiv din skole eller institutionens adresse

Det er god etik at:

 • Inddrage forældrene fra starten - det er forældrenes børn (OBS! Dette er undtaget, hvis der er tale om overgreb, hvor der er mistanke på forældrene. Læs mere på Koordinationsgruppen).
 • Ligeværdigt samarbejde - respekter forældrene og husk de kan have andre normer end dig.
 • Åben og ærlig information - forhold dig til det konkrete og fortæl hvad du ved og ser.
 • Håndter fortrolige oplysninger korrekt.
 • At der ikke udleveres eller sendes en underretning op til en weekend.

Efter du har afsendt din underretning vil du indenfor 6 dage modtage en kvitteringsskrivelse for modtagelsen af din underretning og hvem der er familierådgiver.

Samtale:

Forældre og barn indkaldes sammen eller hver for sig til samtale om underretningen.
Der skal laves en vurdering om der akut skal sættes hjælp i gang eller om der skal foretages en børnefaglig undersøgelse. Når det er afklaret, skal familierådgiver orientere underretter om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger i forhold til barnet/den unge eller ej.

Familierådgiver vurderer om underretter skal orienteres om, hvilken type foranstaltning der er iværksat og varigheden af den.

Underretningen sendes til boern@greve.dk, eller kan fysisk afleveres i rådhusets postkasse.

Ved spørgsmål kan Familierådgivningens Visitation kontaktes på tlf. 43 97 93 38.