Mistanke om mistrivsel hos 0-6 års barnet

Mistrivsel småbørn.png

I denne aldersgruppe sker der rigtig meget for barnet udviklingsmæssigt. Det er her du observerer om barnet udvikler sig, og det er vigtigt at se på barnets udvikling og adfærd over tid.

Hvis barnet ikke trives, er det vigtigt, at du reagerer på forandringer hos barnet, både hvad angår det fysiske og/eller psykiske velbefindende.

Det kan eksempelvis være i forhold til:

  • Ernæring eller barnets vækst
  • At lege med de andre børn
  • At udvikle sprog
  • At barnet stopper eller går tilbage i udvikling.
  • Bekymring for omsorgen fra barnets forældre og samspil med dem.

Det er ikke altid barnet kan fortælle dig, hvis der er noget galt, Det er vigtigt at inddrage forældrene i din bekymring og få deres oplevelse af situationen, så I i fællesskab kan lægge en plan for at barnet trives på ny.

Du kan også trække konsultativt på andre fagpersoner alt efter, hvad det er for en vanskelighed, der er i forhold til barnet. Det kan være f.eks. sundhedsplejersken, tale-høre konsulenten, psykologen, den specialpædagogiske konsulent, ressourcepædagogen eller familierådgiveren.

 

Underretning:

Såfremt der er fortsat bekymring for barnet, skal der sendes en underretning til Center for Børn og Familier. 
Underretningen gennemgås som hovedregel med forældrene. Her er undtaget underretninger om overgreb, hvor mistanken er på forældrene selv.

Hvis det ikke har været muligt at gennemgå underretningen med forældrene, noteres det, hvorfor det ikke har kunnet lade sig gøre. 
Det er vigtigt at din underretning indeholder dine observationer og at du har talt med din leder om at sende underretningen. 

Selv om du har sendt en underretning, er det vigtigt, at du stadig har fokus på at hjælpe og støtte barnet i dets dagligdag og fortsat forsøger at inddrage forældrene.
Din indsats er stadig vigtig i forhold til barnet og det videre samarbejde med Familierådgivningen.