Mistanke om mistrivsel hos barn i skolealderen

Mistrivsel skolebørn.png

Mistrivsel hos barnet ses ofte, som en anden reaktion hos barnet end det plejer. Barnet kan eksempelvis:

  • Være ked af det
  • Være udadreagerende
  • Være indesluttet
  • Være ukoncentreret
  • Ikke få lavet det faglige arbejde
  • Fortælle om forandringer i hjemmet (f.eks. skilsmisse, sygdom, arbejdsløshed, alkoholmisbrug mv.)

Dialog med forældre og barn:

Klasseteamet tager en dialog med forældre og barn/den unge og der laves en plan, om hvilken indsats der sættes i gang. Det vurderes om barnet/den unge trivsel skal drøftes på dialogudvalg for en tværfaglig drøftelse.

Underretning:

Såfremt der er fortsat bekymring for barnet, skal der sendes en underretning til Center for Børn og Familier.
Underretningen gennemgås som hovedregel med forældrene. Her er undtaget underretninger om overgreb, hvor mistanken er på forældrene selv.

Hvis det ikke har været muligt at gennemgå underretningen med forældrene, noteres det, hvorfor det ikke har kunnet lade sig gøre. 
Det er vigtigt at din underretning indeholder dine observationer og at du har talt med din leder om at sende underretningen. 

Selv om du har sendt en underretning, er det vigtigt, at du stadig har fokus på at hjælpe og støtte barnet i dets dagligdag og fortsat forsøger at inddrage forældrene.
Din indsats er stadig vigtig i forhold til barnet og det videre samarbejde med Familierådgivningen.