”Hvad er et misbrug?” Dette spørgsmål er et af de hyppigst drøftede i behandling af misbrug samt i pårørendearbejdet. Mange definerer et misbrug som et problematisk forbrug, der griber forstyrrende ind i ens almindelige livsførelse og rolleforpligtelser, f.eks. i forhold til familie, arbejde, studie eller andre forpligtende forhold.

Ved alkoholmisbrug kan der f.eks. være en glidende overgang fra forbrug til risiko-forbrug til misbrug og afhængighed. Der er mange måder at bruge stoffer på, og ligeså mange grunde til at folk gør det. Nogle pepper festen op, nogle bruger det for at slappe af og andre i et forsøg på dæmpe psykisk ubehag.

Læs mere om misbrug og definitioner herpå i nedenstående: