Ledelsesansvar

Det er vigtigt at ledelsen er særlig opmærksom på, at en medarbejder, som har været udsat for stærkt chokerende hændelser, hurtigst muligt tilbydes lægelig eller psykisk behandling.

Den situation en kriseramt person befinder sig i, er ofte præget af manglende dømmekraft i forhold til sin egen situation. Overlades det til den kriseramte person selv, igennem egen læge, at blive henvist til professionel hjælp, er der risiko for, at pågældende ikke magter dette - og dermed ikke får den optimale behandling.

Institutionens ledelse er derfor ansvarlig for, at proceduren vedrørende Greve kommunes krisehjælp til medarbejdere sættes i værk.