I krisesituationer er der mulighed for at få professionel hjælp og vejledning hos en række samarbejdspartnere. Der findes en "Beredskabsmappe" på alle arbejdspladser og i den kan man finde vejledning om forskellige former for krisesituationer.

Kommunen har samarbejdsordninger med Psykologcentret Trekanten og Psykiatrifonden.

Professionel krisehjælp ydes til medarbejdere ansat i Kommunen, der er blevet udsat for en voldsom, truende eller chokerende begivenhed i forbindelse med arbejdet. Begivenheden skal være af sådan en karakter, at der foretages anmeldelse af begivenhederne til Arbejdsskadestyrelsen. Greve Kommune betinger dog anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen af, at skadelidte indvilger i at udfylde lægeerklæringen.

Medarbejdere ansat i selvejende institutioner er ikke omfattet af kommunens tilbud om krisehjælp.

Abonnementsordningen med Psykologcentret Trekanten bruges kun i tilfælde af behov for krisehjælp (akut opstået situation på arbejdspladsen).

Abonnementet dækker samtlige ansatte og giver adgang til:

  • Professionel kontakt inden for 2 timer
  • Professionel behandling igangsat inden for 12 timer

Hvordan er proceduren ved behov for hjælp?

  1. En leder kan anvise en medarbejder til krisebehandling. Lederen kontakter Center for HR & Personale og redegør kort for behovet om hjælp. Henvendelse kan ske på telefon 4397 9292 eller uden for almindelig arbejdstid til Marlene Lykke Knudsen på mobil nr. 2033 8292 eller Birgitte Rømer på mobil nr. 2340 8983
  2. Inden for 2 timer bliver medarbejderen kontaktet af Psykologcentret Trekanten
  3. Inden for 12 timer bliver der tilrettelagt og igangsat et behandlingsforløb (max. 5 timer) i samarbejde med medarbejderen.
  4. Udgiften til et behandlingsforløb på max. 5 timer betales fra en central pulje via Center for HR & Personale.

Abonnementsordningen med Psykiatrifonden kan anvendes ved psykiske problemer. Behovet kan opstå af mange årsager – behandling kan tilbydes uanset årsag.

Abonnementet dækker samtlige ansatte og giver adgang til:

Øjeblikkelig kontakt til Erhvervsrådgivningen med henblik på visitation og vurdering af aktuelt behov
Professionel hjælp inden for 48 timer
Kurser, temadage, fyraftensmøder m.v.*
Kvalificeret samarbejdspartner inden for psykologi, psykiatri, ledelses- og organisationsudvikling
Telefonisk rådgivning – anonym rådgivning på telefon 3925 2525
Viderehenvisninger
Nyhedsbrev med opdateret viden og konkrete redskaber

 

Hvordan er proceduren ved behov for hjælp?

  1. En leder kan anvise en medarbejder til behandling. Lederen kontakter Center for HR & Personale på telefon 4397 9292 og redegør kort for behovet om hjælp.
  2. Psykiatrifondens Erhvervsrådgivning foretager den første visiterende samtale – afdækning af problem og vurdering af behov.
  3. Inden for 48 timer sættes medarbejderen i kontakt med en af erhvervsrådgivningens behandlere, der foretager en vurdering og tilrettelægger et behandlingsforløb (max. 8 timer) i samarbejde med medarbejderen.
  4. Udgiften til et behandlingsforløb på max. 8 timer betales fra en central pulje via Center for HR & Personale.

Der gøres opmærksom på, at der kan være perioder, hvor der ikke kan gives økonomisk støtte. Det er tilfældet, hvis de økonomiske midler, der er afsat til formålet, ikke rækker til flere behandlingsforløb. Til gengæld er det til enhver tid muligt at finansiere et forløb med lokale midler.