I krisesituationer er der en række muligheder for at få professionel hjælp og vejledning.

Professionel krisehjælp ydes til medarbejdere ansat i Kommunen, der er blevet udsat for en voldsom, truende eller chokerende begivenhed i forbindelse med arbejdet. Begivenheden skal være af sådan en karakter, at der foretages anmeldelse af begivenhederne til Arbejdsskadestyrelsen. Greve Kommune betinger dog anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen af, at skadelidte indvilger i at udfylde lægeerklæringen.

Medarbejdere ansat i selvejende institutioner er ikke omfattet af kommunens tilbud om krisehjælp.

Ved behov for AKUT krisehjælp indenfor eller udenfor normal arbejdstid (akut opstået situation på arbejdspladsen, der kræver hurtig psykologhjælp – aftener og weekender, og ikke kan afvente førstkommende hverdag).   

En leder kan anvise en medarbejder til AKUT krisehjælp. 

Ved AKUT krisehjælp gives max. 5 timer med finansiering via central pulje.  

Lederen ringer til et af følgende telefonnumre og redegør kort for behovet om hjælp:
Annekirstine Farver 40 53 19 57
 eller Tanja Rifbjerg 60 61 70 62  

eller  

Hvis vi ikke lige tager telefonen, så send en sms med dit navn og arbejdsplads, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt.  

Proceduren er den samme hvis behovet opstår indenfor normal arbejdstid.  

Abonnementet giver adgang til:

  • Professionel psykologhjælp indenfor 48 timer
  • Akut krisehjælp
  • Telefonisk ledelsessparring på 60 40 72 10
  • Anonym telefonrådgivning for alle ansatte


Spørgsmål vedrørende ordningen bedes rettes til:

Annekirstine Farver 43 97 95 61 eller Tanja Rifbjerg 43 97 90 20

 

Professionel psykologhjælp indenfor 48 timer

Professionel psykologhjælp kan anvendes ved psykiske problemer, der ikke er akut opstået. Det kan f.eks. være at en medarbejder er blevet sygemeldt på grund af belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, som stor arbejdsmængde, mange komplicerede opgaver eller belastende arbejde med borgerne. Det kan også være medarbejderen ikke er sygemeldt, men oplever belastninger i arbejdsmiljøet, som det er svært at håndtere og her kan et forløb hos en psykolog måske være med til at forebygge at medarbejderen bliver syg. Psykologhjælp kan også anvendes til private årsager – her skal I dog være opmærksomme på de økonomiske forhold omkring dette.

Hvis behandlingsårsagen er arbejdsrelateret, betales 50 % af udgiften til et behandlingsforløb på max. 8 timer fra en central pulje.

Hvis behandlingsårsagen ikke er arbejdsrelateret, er der ingen central medfinansiering. Til gengæld er det til enhver tid muligt at finansiere et forløb med lokale midler. Vær dog opmærksom på at såfremt behandlingsårsagen ikke er arbejdsrelateret vil der være tale om et skattepligtigt personalegode for medarbejderen, hvilket medarbejderen skal gøres opmærksom på, ligesom der gælder en indberetningspligt for Greve Kommune, såfremt udgiften overstiger 1.000 kr.

Proceduren ved behov for professionel psykologhjælp indenfor 48 timer

  • En leder kan anvise en medarbejder til behandling. Lederen skriver en mail og redegør kort for behovet om hjælp, benyt denne vejledning til mail. Denne skal sendes til hr@greve.dk.
  • Inden for 48 timer sættes medarbejderen i kontakt med en af erhvervsrådgivningens behandlere, der foretager en vurdering og tilrettelægger et behandlingsforløb (max. 8 timer) i samarbejde med medarbejderen.
  • Det er obligatorisk, at nærmeste leder deltager ved en af samtalerne med psykologen, for at kunne støtte bedst muligt op om medarbejderen og afhjælpe den aktuelle problemstilling.
  • 50 % af udgiften til et behandlingsforløb på max. 8 timer betales fra en central pulje, hvis behandlingsårsagen er arbejdsrelateret.

Der gøres opmærksom på, at der kan være perioder, hvor der ikke kan gives økonomisk støtte. Det er tilfældet, hvis de økonomiske midler, der er afsat til formålet, ikke rækker til flere behandlingsforløb. Til gengæld er det til enhver tid muligt at finansiere et forløb med lokale midler.

Alle ledere med personaleansvar kan ringe til 60 40 72 10 og få ledelsessparring. Det kan f.eks. være sparring i forhold til svære samtaler med medarbejderne.

Anonym telefonrådgivning for alle ansatte:

Du kan ringe anonymt til en psykolog og tale om det, der kan være svært at tale med andre om, eller for at få nogle hurtige og gode råd til, hvordan du kan takle en svær situation – det kan både være af arbejdsmæssig eller privat karakter. Opringningen foregår helt anonymt og du behøver hverken oplyse navn eller arbejdsplads.

Du skal gøre følgende, hvis du vil benytte dig af rådgivningen:

  • Ring på telefon 28 91 11 21
  • Når du ringer skal du opgive koden GK0108 og det telefonnummer som en psykolog kan ringe tilbage til dig på.

Du vil efterfølgende blive kontaktet indenfor 2 hverdage af en psykolog, der behandler alle oplysninger fortroligt.

Rådgivningen har lukket i weekender og på helligdage og varetages af psykologer (cand. Psych.), der alle arbejder under etik regelsæt for Nordiske psykologer.

Der gøres opmærksom på, at der kan være perioder, hvor der ikke kan gives økonomisk støtte. Det er tilfældet, hvis de økonomiske midler, der er afsat til formålet, ikke rækker til flere behandlingsforløb. Til gengæld er det til enhver tid muligt at finansiere et forløb med lokale midler.