Akut hjælp til børnefamilier efter dødsfald eller alvorlig ulykke

Kriseberedskabet kan tilbyde akut krisehjælp til børn og deres familier ved alvorlige hændelser. Familien kontaktes inden for et døgn på hverdage.

 

Børnefamilier, der oplever akut behov for hjælp og støtte ved f.eks. alvorlig sygdom, ulykke, overfald eller dødsfald. I forbindelse med ovennævnte indsats til børnefamilier kan behovet f.eks. også være rådgivning/sparring.

Kriseberedskabet tilbyder:

  • Samtaler med familien i den akutte fase (1-5 samtaler)
  • Hjælp til at få taget afsked efter et dødsfald
  • Oplysning om almindelige reaktioner efter et dødsfald eller en alvorlig ulykke
  • Ved behov kontakt til skole og daginstitution m.v.
  • Ved behov anvise muligheder for yderligere hjælp

Kriseberedskabet er sammensat af personer med forskellig faglig uddannelse, der alle kan yde krisehjælp.
Kriseberedskabet kommer på besøg i hjemmet, eller det kan eventuelt aftales at mødes et neutralt sted.

Kriseberedskabet kan kontaktes telefonisk på tlf.nr. 43 97 84 43 i tidsrummet:
Mandag-onsdag kl. 9-13
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-12

Kontakt til kriseberedskabet sker gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der sørger for, at familien bliver ringet op af en fra kriseberedskabet inden for 24 timer.
Koordinator: Margit Stenkjær Jensen, tlf.nr. 43 97 84 43.

Ikke lovpligtigt.