Børn i akut krise.jpg

Oplever du et barn i en akut krise? Ved akutte kriser som eksempelvis alvorlig sygdom, ulykke, overfald, dødsfald, brand eller andre voldsomme episoder, kan du kontakte kriseberedskabet, som kan yde akut krisehjælp til børn og deres familier.