sprognetværk_451x220

Kontakt

Handleguidegruppen
Jerismosevej 95
2670 Greve
Tlf.43 97 84 51
pprgreve@greve.dk

Netværk om sprogpakken og sprogarbejde
- i Greve kommunes dagtilbud.

Formål
Opkvalificering af sprogansvarlige og sprogpraksis i dagtilbud.

Mål
Dele viden og få inspiration til sprogarbejdet i dagtilbuddene.
Få mulighed for at reflektere over egen og andres praksis.