asf_apps_struktur_451x220ny

Kontakt

Handleguidegruppen
Jerismosevej 95
2670 Greve
Tlf.43 97 84 51
pprgreve@greve.dk

Introduktion til apps

De foreslåede apps er valgt ud fra en kvalitativ vinkel, målgruppe samt en maks. pris på 50,- kr.

STRUKTUR
Struktur
(målgruppe: mellemtrin/udskoling, pris 0 kr.)

App'en er opbygget som en kalender, hvor en støtteperson eller den berørte selv tilføjer aktiviteter og opgaver. Dette hjælper med at give et bedre overblik over den enkelte dag og skabe hverdagsmønstre. Aktiviteter kan deles op i flere mindre opgaver, og der kan tilføjes billeder, som vedkommende forbinder med opgaven.

PictoPlan
(målgruppe: primært indskoling og mellemtrin, pris Lite: 0 kr. - fuld version: 55 kr.)

PictoPlan kombinerer behovet for støtte og strukturering af dagligdagsopgaver og anvendelse af piktogrammer.
App'en indeholder et billedbibliotek. Herudover er PictoPlan væsentligt mere avanceret og kan også anvende video, lydoptagelser og egne fotos, som en del af støtten.
Et eksempel herpå kan være en “Nu skal du stå op” handling. Hertil er det muligt at tilknytte et piktogram af et vækkeur. Herudover kan der tilføjes en huskeliste som beskriver en række delopgaver i forbindelse med handlingen at “stå op”. Disse delopgaver kunne være at “børste tænder”, “tage tøj” på og “tage sin medicin”.
Når del-opgaverne udformes som en huskeliste er det muligt visuelt at krydse delopgaverne af på en liste efterhånden som opgaverne udføres.

Min rutinemæssig kalender - et stopur til børn
(målgruppe: indskoling/mellemtrin, pris 39 kr.)

En app der via pictogrammer og stopur kan være med til at skabe struktur og rutiner i børns hverdag. App'en indeholder et billedbibliotek, der kan suppleres med egne billeder. Derudover kan der indtales vejledninger, som børnene kan få læst op.

PiTimer
(målgruppe: indskoling/mellemtrin/udskoling, pris 0 kr.)

App’en er en visuel timer, der kan bruges til at visualisere, hvor lang tid en elev har/skal bruge på en given opgave. Timeren viser i grafisk form hvor meget tid, der er tilbage.

Time Timer
(målgruppe: indskoling/mellemtrin/udskoling, pris 25 kr.)
App’en er en visuel timer, der kan bruges til at træne tidsforståelsen visuelt. Uret kan angive, hvor lang tid en aktivitet varer. Uret kan vise fra 1-60 minutter. Det røde felt viser den tid, der er tilbage og feltet bliver mindre og mindre, som tiden går.

Fun Time Timer
(målgruppe: børnehaveklasse, pris 0 kr.)

Visuel timer til børnehaveklasser.

Belønningstavlen
Alder: fra 3 år til indskoling, pris 0 kr.

Man opretter det barn, der har behov for en belønningstavle. Man tildeler barnet x-antal opgaver, som f.eks. 'lektier', 'tømme skraldespand', ’række hånden op’ osv., og giver derefter barnet et eller flere point, når opgaven er udført. Derefter kan barnet få udbetalt sine point som en belønning, f.eks. en tur i skoven, tid på iPad eller tid med en voksen.