iPads_451x220

Kontakt

Handleguidegruppen
Jerismosevej 95
2670 Greve
Tlf.43 97 84 51
pprgreve@greve.dk

iPads i dagtilbud og skoler

iPad'en kan bidrage positivt i det inkluderende arbejde på småbørns-området, i skoler/SFO'er og i klubber. PPR har fokus på, hvordan iPad'en kan anvendes som et individuelt redskab i forhold til børn med særlige behov. I den forbindelse er der udviklet en temapakke, hvor dagtilbud, skoler/SFO'er og klubber kan få sparring til at anvende iPad'en som et inkluderende redskab. Se nærmere beskrivelse af Temapakke 1: "iPads" på siden for temapakker ved at klikke her.

Inspiration til gode apps og links
På denne side anbefales apps og links, der kan være relevante i forhold til specialpædagogiske indsatser for henholdvis småbørnsområdet, skole/SFO og klubber.

SmåbørnsområdetSkole og SFO