Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en kommunal rådgivning i Greve Kommune for børn, unge og deres familier.

PPR's opgaver løses i tæt samarbejde med forældre og andre parter, der er involveret i arbejdet med børn, unge og familier.

PPR arbejder i henhold til folkeskoleloven og Lov om social service.

Til opnåelse af de overordnede politisk bestemte formål er det PPR's mål gennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats at sikre familierne og børnene de bedst mulige udviklings- og livsbetingelser.

Du kan få flere oplysninger om PPR på hjemmesiden. Linket til PPR finder du nederst på denne side under Læs mere.