Den Kommunale Sundhedstjeneste har til formål at styrke forældre, børn og unge til selv at varetage sundhed og udvikling så barnet/den unge kan gøre brug af sine potentialer fuldt ud.

Sundhedsplejersken formidler viden og erfaring vedrørende børn og unges udvikling og behov, familiedynamik, sund levevis, livsstil og vilkår.

Sundhedsplejersken arbejder ud fra et helhedssyn, så barnet både ses som enkelt individ og i et samspil med familie, miljø og dagtilbud/skole.

Dette gøres ved hjemmebesøg, gruppeforløb og tværfagligt arbejde omkring børn med særlige forhold. Hvis familier med et barn med særlige behov i perioder har brug flere besøg, kan det aftales.