Konsulent

Konsulenten er ansat på PPR i Greve med lederen af PPR som sin nærmeste overordnede.
Konsulenten samarbejder med de øvrige ansatte på PPR, familierådgiverne og familiekonsulenterne.
Målgruppen omfatter børn i alderen 6 -17 år.

Specifikke funktioner og opgaver:

Specialpædagogisk rådgivning og vejledning af forældre til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller
ADHD.

Kurser

Afholdelse af forældrekursus om Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Afholdelse af forældrekursus om ADHD.

Individuel rådgivning

Individuel rådgivning af forældre til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller
ADHD. Rådgivningen foregår i hjemmet eller på PPR og omfatter specialpædagogisk vejledning, med henblik på at øge forældrenes forståelse af barnets handicap samt at indføre specialpædagogiske tiltag.
Såvel kurser som rådgivning tilbydes til forældre der er henvist af familierådgiver eller PPR-medarbejder.
Konsulenten kan deltage i netværksmøde og samarbejdsmøder.

A-Café

Derudover afholder konsulenten i samarbejde med Greve kommunes småbørnskonsulent A-Café, den første torsdag i hver måned (skoleferier undtaget) kl. 18:00-19:00 på PPR.
A-Caféen giver forældrene mulighed for at møde hinanden, samtidig med at den er et tilbud om åben rådgivning.
Henvisning er ikke en forudsætning for at deltage i A-Caféen!

Søskendegrupper

Konsulenten etablerer indimellem søskendegrupper.

Pårørendekurser

Konsulenten afholder indimellem pårørendekurser.