Som forældre til et barn med handicap undgår man ikke at komme i krise. Så er det vigtigt at kunne støtte sig til familie, venner eller jer som professionelle hjælpere.

I Specialrådgivningen kan familierådgiverne støtte familierne i de svære tider. Er der brug for yderligere hjælp, er det muligt at få psykologbistand via sygesikringens regler.

Egen læge skal give en skriftlig henvisning. Sygesikringen dækker delvist betalingen, så der pr. gang er en egenbetaling. For yderligere information kontaktes Borgerservice.

Er familiens barn indlagt på hospital i en længere periode, vil der også der kunne ydes hjælp enten ved samtale med socialrådgiver eller psykolog.

Er familien medlem af en handicaporganisation, tilbyder nogle af dem også hjælp i form af kurser.