Forældre til børn og unge med nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse har i varierende omfang behov for aflastning. En tilstrækkelig aflastning vil kunne medvirke til at bevare barnet/den unge hjemme.

Det er familierådgiverne i Specialrådgivningen, som efter en konkret, individuel vurdering af behovet beslutter, om der kan gives tilbud om aflastning.

Aflastning kan foregå på forskellig måde

  • der kan ansættes hjælp i hjemmet
  • der kan etableres aflastningsforhold i plejefamilie eller på aflastningsinstitution
  • der kan etableres weekendaflastning for eksempel i specialbørnehaven Bjerget, Skelbakken eller Margrethehøj

Der henvises til Lov om Social Service hos Retsinformation. Du kommer direkte til Lov om Social Service via linket under "Læs mere" nederst på denne side.