Hvis du som professionel arbejder med familier, der oplever at deres barn bliver udsat for ulykke eller en anden belastende begivenhed, er det vigtigt at familien kan støtte sig til egen familie, netværk og venner. Du er som professionel af stor betydning, når du tager hensyn til barnets særlige behov i forløbet efter en alvorlig begivenhed.

Ofte vil hjælp i disse netværk være tilstrækkelig til at barnet og forældrene kommer godt igennem en kritisk periode. I nogle situationer kan der være behov for professionel hjælp til forældrene.

Hvis forældrene er i akut kontakt med sygehus eller skadestue i forbindelse med en ulykke o.l., kan det være vigtigt her at spørge til mulighederne for krisehjælp eller hjælp til at iværksætte denne.

Greve Kommune har også et Kriseberedskab, der kan kontaktes ved at klikke her

Rådgivning og hjælp senere i forløbet kan også fås ved henvendelse til familierådgiver, PPR, og egen læge.

PPR kan tilbyde åben rådgivning eller en samtale hos psykolog som en afklarende og støttende hjælp, hvor der også er mulighed for yderligere information om støttemuligheder.

Egen læge kan henvise til krisehjælp hos praktiserende psykolog, hvor sygesikringen delvis dækker betalingen.