Flytninge med traumer.jpg

Kontakt

Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
raadhus@greve.dk

Opmærksomhedspunkter til tidlig opsporing af flygtninge med traumer

Traumer er en almindelig reaktion på en unormal situation. Flygtninge er derfor i særlig risiko for at udvikle traumer, idet mange er flygtet fra en farefuld tilværelse med krig, tortur og vold. Det er forskelligt, hvordan flygtninge oplever og håndterer traumer, og det kan være vanskeligt som fagperson at få øje på. Derfor kan det være godt at være opmærksom på ydre kendetegn hos flygtninge, der er ramt af traumer.

Mangel på viden om traumer eller nervøsitet for at forværre borgerens situation må ikke betyde manglende handling. Hvis du er bekymret for traumer hos børn, unge eller voksne med flygtningebaggrund, er det vigtigt, at du taler med borgeren om det og handler på din bekymring. Brug den rådgivning og de samarbejdsmuligheder, du er bekendt med, så borgeren kan få hjælp.

Læs mere i folderen Tegn på traumer – Opmærksomhedspunkter til tidlig opsporing af flygtninge med traumer.
Folderen ligger under Download i menuen til højre.

Du kan henvise til:

Børn og Unge: Center for Børn og Familier:
Tlf.43 97 91 07. Mail Boern@greve.dk

Voksne: Center for Job og Socialservice:
Tlf. 43 97 80 00. Mail Sikkerjobcenter@greve.dk

Vær opmærksom på, at offentligt ansatte har skærpet underretningspligt i forhold til børn og unge jf. Lov om Social Service.

Greve Kommune har søgt og fået ca. 2 mio kr. til at udvikle indsatsen for flygtningefamilier, der er præget af traumer. Kommunen deltager sammen med tre andre kommuner i et 3 årigt projekt, fra 2016 – 2019, der skal kvalificere tidlig opsporing, identifikation, lokal forebyggende behandlingsindsats og det tværfaglige samarbejde omkring familierne.
I Greve kommune varetager Greve Familiecenter den lokale forebyggende behandlingsindsats til flygtningefamilier med traumer. Projektet er et led i en national indsats for tidlig opsporing af flygtninge med traumer.