Temaer12_451x220_ny

Kontakt

Handleguidegruppen
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 84 51
pprgreve@greve.dk

I skoleåret 2014/15 tilbyder PPR i alt 12 temapakker til dagtilbud, skoler og klubber.

Temapakke 1: iPads for børn med særlige behov
Temapakke 2: Børns motoriske udvikling
Temapakke 3: Sprogstimulering i praksis
Temapakke 3a: Dialogisk læsning
Temapakke 3b: Samtaler i hverdagen
Temapakke 3c: Tematisk sprogarbejde
Temapakke 4: Observation i dagtilbud og klubber
Temapakke 5: Styrk klasseledelse og samarbejde
Temapakke 6: Vidensformidling om ADHD og/eller ASF
Temapakke 7: Tegneseriesamtaler og sociale historier
Temapakke 8: Boardmaker
Temapakke 9: Specialpædagogisk rådgivning og sparring
Temapakke 10: Organisering og struktur
Temapakke 11: Forældre på banen
Temapakke 12: Styrk de gode relationer i klassen
Oplæg: Lærerne sætter rammerne
Oplæg: ASF, ADHD og visuel organisering

Temapakkefolderen kan hentes i menuen til højre under Download.

Hvad er en Temapakke ?
En Temapakke er en konkret, målrettet og tidsafgrænset indsats fra PPR med et særligt fokus.
Målet med Temapakkerne er at støtte de voksne omkring børn og unge med henblik på inklusion i almenmiljøerne.

Hvem kan bestille en Temapakke ?
Temapakkerne kan bestilles af pædagoger og lærere i dagtilbud, skoler og klubber via deres leder.
Herudover kan man kontakte de PPR medarbejdere, der er tilknyttet dagtilbuddet, skolen eller klubben.

Bestilling af en Temapakke
Bestilling af en temapakke sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44.