• Temapakker fra Moeskærskolen er konkrete praktiske handlemuligheder til lærere, pædagoger og familier.
  • Temapakkerne er tidsafgrænsede indsatser med en varighed af 2-5 måneder afhængig af opgavetype og behov.
  • Formålet er at støtte de voksne omkring børn og unge med henblik på inklusion.
  • Bestilling af indsatsområder foregår via skolernes Dialogudvalg, og for daginstitutioner gennem deres Tværfaglige Team.

Bestillingsskema findes i menuen til højre under Download.