Kontakt

Handleguidegruppen
Jerismosevej 95
2670 Greve
Tlf.43 97 84 51
pprgreve@greve.dk

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder Temapakker til dagtilbud, skoler og klubber.

Temapakke   1: iPads for børn med særlige behov
Temapakke   2: Børns motoriske udvikling
Temapakke   3: Sprogstimulering i praksis                    
Temapakke   4: Observation i dagtilbud og klubber         
Temapakke   5: Styrk klasseledelse og samarbejde
Temapakke   6: Vidensformidling om ADHD og/eller ASF
Temapakke   7: Specialpædagogiske redskaber
Temapakke   9: Specialpædagogisk rådgivning og sparring
Temapakke 10: Organisering og struktur
Temapakke 12: Styrk de gode relationer i klassen

Oplæg: Lærerne sætter rammerne

Oplæg: ASF, ADHD og visuel organisering

 

Hvad er en Temapakke ?

En Temapakke er en konkret og tidsafgrænset indsats med et særligt tema.

Hvem kan bestille en Temapakke ?

Temapakkerne kan bestilles af pædagoger og lærere i dagtilbud, skoler og
klubber via deres leder.

Hvordan bestiller man en Temapakke ?

Bestilling af Temapakker sker ved henvendelse til PPR på mail: pprgreve@greve.dk eller telefon 43 97 84 44