Koordinationsgruppen. Hjælp ved seksuelle overgreb og vold mod børn

Koordinationsgruppen i Greve er hjælp til fagprofessionelle med det formål at koordinere indsats til børn udsat for seksuelle overgreb og vold. Koordinationsgruppen er sammensat på tværs af centre i Greve Kommune.

Sådan kontakter du gruppen:

Har et dagtilbud, døgntilbud eller skole mistanke om seksuelt overgreb/vold på et barn, kan gruppen kontaktes med henblik på anonym vejledning.

Henvendelsen skal rettes til en af gruppens medlemmer efter drøftelse med egen leder:

 • Else Marie Mathiasen tlf. 40 94 74 51
 • Ulla Spangsberg tlf. 43 97 91 92 / 21 35 11 01
 • Anne Mette Faurholm tlf. 43 97 91 82 / 23 26 17 74
 • Carl-Christian Skjøt-Pedersen tlf. 43 97 91 36 / 22 44 91 36
 • Malene Seier tlf. 25624840 

Pågældende vil så indkalde til et ad hoc møde i gruppen, hvis der er behov for det.

Når der orienteres om sager overholdes anonymiteten i disse.

Gruppens formål:

 • at opkvalificere det arbejde, der allerede foregår i Kommunens Centre og samle specialviden
 • at oprette en vidensbank med henblik på at yde rådgivning og vejledning til fagprofessionelle i institutioner, skoler samt ansatte i kommunen i anonyme og konkrete sager
 • at koordinere i konkrete sager

Gruppens sammensætning:

 • Else-Marie Mathiasen, psykolog fra PPR i Center for Børn og Familier
 • Ulla Spangsberg, pædagogisk konsulent fra Center for Dagtilbud
 • Carl-Christian Skjøt-Pedersen, ungerådgiver i Center for Børn & Familier
 • Anne Mette Faurholm, familierådgiver i Center for Børn & Familier
 • Malene Seier, afdelingsleder for Sundhedsplejen i Center for Børn & Familier

Gruppens arbejde kan opdeles i:

 • planlagte møder
 • ad hoc møder
 • information til samarbejdspartnere i kommunalt regi
 • indsamling af viden gennem litteratur og kurser

De planlagte møder foregår én gang i om måneden med en fast dagsorden.