Dialogudvalg på skoleområdet

Alle børn kan have brug for en særlig indsats fra forældre, lærere/pædagoger eller andre i løbet af deres skoletid.
Nogle gange kan det være svært at hjælpe barnet på egen hånd.
Derfor har vi lavet Dialogudvalgene, som lærere, pædagoger og forældre kan henvende sig til.
Her kan man få hjælp til de bekymringer eller vanskeligheder, der kan opstå omkring et barn, en klasse eller en gruppe og til at forebygge, at det bliver værre.

Dialogudvalgene består af en skoles tværfaglige team d.v.s. skoleleder, speciallærer, psykolog, talehørelærer samt familierådgiver. To skoler arbejder sammen om ét Dialogudvalg. På den måde gives mulighed for at få forskellige faglige synspunkter og rådgivning samt muighed for at skabe en kvalificeret og sammenhængende indsats.

Der findes i alt 4 Dialogudvalg på skoleområdet og der holdes dialogmøder onsdage i ulige unger kl. 12 - 15.Læs mere om Dialogudvalgene og hvordan man henvender sig i menuen til højre under Download.