Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/ PPR tilbyder ”Åben dør” til lærere og pædagoger i alle dagtilbud og skoler.

I ”Åben dør” kan du/ I tale med talehørelærer og psykolog om de udfordringer eller bekymringer, der kan opstå i dagligdagen.
Talehørerlærer og psykolog kan bidrage med faglig viden og sparring med henblik på, at der ydes en tidlig forebyggende indsats omkring børn og grupper/ klasser.

Kontakt den lokale psykolog eller talehørekonsulent.