B) Mistanke/viden om at barnet/den unge har været udsat for vold/overgreb

Pil B

Før underretning

Ved mistanke om vold eller overgreb skal teamet altid kontakte leder.

Hvis der er mistanke til forældrene skal forældrene IKKE kontaktes.

Leder skal altid kontakte Koordinationsgruppen  med henblik på råd og vejledning.

Koordinationsgruppen kan vælge at en af følgende fremgangsmåder

  • at afholde ad hoc møde hvor lærer/pædagog/leder deltager
  • at der skal sendes en underretning her og nu
  • indkalde forældre og evt. barn til møde med lærere
  • behandle sagen i Familierådgivningen/visitationen

Underretning

Er der aftalt underretning med koordinationsgruppen sendes skemaet. Underretningsskemaet finder du i højre side.

Leder kan altid vurdere om der skal underrettes akut.

Efter evt. underretning

Sendes underretning kan du læse her hvad Familierådgivningen gør.