A) Barnet mistrives

Børn i skolealderen

Pil A

Før underretning

Mistrivsel hos barnet ses ofte som en anden reaktion hos barnet end det plejer. Barnet

  • er ked af det
  • er udadreagerende
  • er indesluttet
  • er ukoncentreret
  • får ikke lavet det faglige arbejde
  • fortæller om forandringer i hjemmet (skilsmisse, sygdom, arbejdsløshed, alkoholmisbrug mv.)

Dialog med forældre og barn

Teamet tager en dialog med forældre og barn/den unge og der laves en plan, om hvilken indsats der sættes i gang. Eksempelvis indsats via K-team, henvisning til Greve Familiecenter eller reduceret skema. Ligeledes vurdering af sag til dialogudvalg.
Teamet aftaler opfølgning på planen med forældrene og barnet/den unge.

Dialogudvalg

Sagen forelægges dialogudvalget, hvis der tænkes yderligere indsatser ind. Eksempelvis indstilling til PPR, CVI eller Familierådgivningen.

Underretning

Ved fortsat stor bekymring eller der ikke er nogen ændring i barnets trivsel, underretter leder via underretningsskema i højre side.
Leder kan altid vurdere om der skal underrettes akut.

Pjece til udlevering til forældre om underretning

Efter underretning

Familierådgivningen får underretningen og handler på den