A) Barnet mistrives

0-6 års alderen

Før underretning

I denne aldersgruppe sker der rigtig meget for barnet udviklingsmæssigt. Det er her du observerer om barnet udvikler sig og kan ”måle” det på mange måder.
Når barnet ikke trives, så det er vigtigt at du reagerer på forandringer hos barnet, både hvad angår det fysiske eller psykiske velbefindende.

Det kan eksempelvis være i forhold til ernæring eller barnets vækst, at lege med de andre, at udvikle sprog, at det stopper i sin udvikling eller går tilbage i udvikling. Det kan være i forhold til omsorgen fra barnets forældre og samspil med dem. Det er ikke altid barnet kan fortælle dig, hvis der er noget galt, Det er vigtigt at inddrage forældrene i din bekymring og få deres oplevelse af situationen, så I i fællesskab kan lægge en plan for at barnet trives på ny.

Du kan også trække på andre fagpersoner alt efter hvad det er for en vanskelighed der er i forhold til barnet. Det kan være sundhedsplejersken, talepædagogen, psykologen, småbørnskonsulenten, ressourcepædagogen eller familierådgiveren, som du kan trække på konsultativt.

Inden en underretning kontaktes den pædagogiske konsulent i Center for Dagtilbud og Skoler.

Underretning

Såfremt der er fortsat bekymring for barnet skal der sendes en underretning til Center for Børn og Familier.

Link til Underretningsskema

Underretningen gennemgås med forældrene som hovedregel.

Link til Pjece om underretning handler om omsorg

Ellers noteres på underretningen, hvorfor det ikke har kunnet lade sig gøre.
Det er vigtigt at din underretning indeholder dine observationer og at du har talt med din leder om at sende underretningen.
Familierådgivningen vil tage sig af din underretning og du kan her se hvad der sker, når de modtager din underretning.

Link til Hvad sker der med min underretning?

Selv om du har sendt en underretning er det vigtigt at du stadig har fokus på at hjælpe og støtte barnet i dets dagligdag og fortsat forsøger at inddrage forældrene.
Din indsats er stadig vigtig i forhold til barnet og det videre samarbejde med Familierådgivningen.