C) Skolefravær

Pil C

Før underretning

Ud fra fraværslister vurderer klasselærer om der skal indkaldes til fraværssamtaler med forældre og barn/den unge.

Se kriterierne for fravær her.

Ved dette møde aftales en plan for indsats for at reducere barnets fravær. Det kan eksempelvis være forældre følger barnet i skole, barnet følges med en kammerat, læreren tager imod, reduceret skema, praktiktilbud eller K-team inddrages m.v. Det vurderes om sagen skal forelægges dialogudvalg - Se nedenfor.
Forældre og barn orienteres om, at der skal ske underretning til Familierådgivningen, såfremt fraværet ikke reduceres. Teamet aftaler opfølgning på planen med forældrene og barnet/den unge.

Dialogudvalg
Sagen forelægges for dialogudvalg, såfremt der tænkes at der er behov for indsats udover hvad skolen selv kan stille op. For eksempel indstilling til PPR, CVI eller Familierådgivningen.

Hvorfor en samtale
Fordelene ved en samtale er bl.a.:

  • at der sker en tidligere indsats
  • at samtalerne ses som omsorg for barnet, da der sættes ind med dialog uanset fraværsgrund
  • at forældreansvaret tydeliggøres. F.eks. er det forældrene der skal give besked, når barnet er sygt
  • at der er fastsat kriterier for fravær som grundlag for indkaldelse. Se kriterierne her.
  • en reducering af skolefravær pga. bevågenhed og handling på det.

Efter en indsats fra skolens side

Underretning

Såfremt der ikke sker en positiv ændring i fraværet trods en plan, skal der underrettes om fraværet til Familierådgivningen.

Underretningsskema

Underretningen skal beskrive hvilken indsats skolen har gjort før Familierådgivningen underrettes.

Familierådgivningen indleder et samarbejde med forældre, barn, skolen og øvrige relevante samarbejdspartnere.

Hvad sker der ved underretning?