Her kan du læse om, hvordan du skal handle, når du er bekymret for et barn eller en ung, der måske har brug for særlig støtte eller virker omsorgssvigtet.

Du bliver orienteret om, hvilke opgaver institutionen/skolen skal påtage sig og hvilke opgaver de sociale myndigheder, Center for Børn & Familier, har ansvaret for. Det vil sige hvem gør hvad i den konkrete sag.

Udgangspunktet er, at du som medarbejder bliver ekstra opmærksom på et barn.

  • Du bliver professionelt bekymret for barnet, fordi du bemærker, at barnet har det skidt i forhold til sine daglige omgivelser.
  • Du har også en fornemmelse af, at barnet måske lever under forhold i hjemmet, som giver dig grund til yderligere bekymring.

Din bekymring skal drøftes med barnets forældre, så de har mulighed for at give udtryk for deres mening og blive inddraget. Hvis du har mistanke om, at forældrene udøver vold eller overgreb skal der IKKE tales med forældrene. Gå til B)

Her finder du 3 veje du kan gå alt efter om

A) Barnet mistrives

0-6 års alderen
Pil A 1

Børn i skolealderen 
Pil A

B) Mistanke/viden om at barnet/den unge har været udsat for vold/overgreb

Pil B

 C) Skolefravær

Pil C